SKYMNINGSMÅLERI
2019

SKYMNINGSMÅLERI 01; det sista trädet/ TWILIGHT PAINTING 01; the last tree, 2019, acrylic and oil on canvas 150 x 210 cm

SKYMNINGSMÅLERI 02; jakt efter tecken/ TWILIGHT PAINTING 02; hunting for signs, 2019, acrylic and oil on canvas 130 x 230 cm

SKYMNINGSMÅLERI 03; fast i en dagdröm/ TWILIGHT PAINTING 03; stuck in a daydream 2019, acrylic and oil on canvas, 190 x 120 cm

SKYMNINGSMÅLERI 04; rävmysteriet/ TWILIGHT PAINTING 04; the fox mystery 2019, acrylic and oil on canvas, 170 x 270 cm

SKYMNINGSMÅLERI 05; fruktan och bön/ TWILIGHT PAINTING 05; fear and prayer, 2019, acrylic and oil on canvas 150 x 100 cm

SKYMNINGSMÅLERI 06; tillbaks från ett annat liv/ TWILIGHT PAINTING 06; back from another life, 2019, acrylic and oil on canvas 130 x 150 cm

SKYMNINGSMÅLERI 07; vilse (v.1)/ TWILIGHT PAINTING 07; lost (v.1) 2019, acrylic and oil on canvas, 160 x 180 cm

SKYMNINGSMÅLERI 07; vilse (v.2)/ TWILIGHT PAINTING 07; lost (v.2) 2020, acrylic and oil on canvas, 190 x 140 cm

SKYMNINGSMÅLERI 08; glömd i minnet/ TWILIGHT PAINTING 08; forgotten in memory, 2019, acrylic and oil on canvas 170 x 190 cm

SKYMNINGSMÅLERI 09; springa för livet/ TWILIGHT PAINTING 09; run for your life 2019, acrylic and oil on canvas, 220 x 130 cm

SKYMNINGSMÅLERI 10; fångad mellan 2 röda fyrkanter/ TWILIGHT PAINTING 10; caught between 2 red squares 2019, acrylic and oil on canvas, 150 x 100 cm