KOSMOS
2017

 

 

KOSMOS 01  (När vi rundar ett hörn av världen förblir de övriga lika osynliga) 2017, 140 x 170 cm, acrylic on canvas

 

 

 

KOSMOS 02 (Oss som hoppas på något vars förmåga vi inte begriper, infrias ständigt)  2017, 100 x 110 cm, acrylic on canvas

 

 

KOSMOS 03 (Synen av omöjlighet övergår varje dröm vars oförmåga strandar) 2017, 123 x 198 cm, acrylic on canvas

 

 

 

KOSMOS 04 (Aldrig hade jag insett att tanken bortom vår förmåga var redan här)  2017, 123 x 170 cm, acrylic on canvas

 

 

 

KOSMOS 05 (Trots många försök insåg jag att det aldrig lyckades fullt ut från början) 2017, 170 x 140 cm, acrylic om canvas

 

 

 

KOSMOS 06 (Alla synliga trådar är del av det som beskriver det osynliga) 2017, 160 x 300 cm, acrylic on canvas

 

 

KOSMOS 07 (Under varje himlavalv välver dina ögon runt din syn) 2017, 100 x 110 cm, acrylic on canvas

 

 

KOSMOS 08 (När vi låter allt omkring oss omgärda vår nyfikenhet, upplever vi allting) 2017, 170 x 150 cm, acrylic on canvas

 

 

KOSMOS 09 (Hur du än upprepar dina drömmar vaknar du själv i samma verklighet) 2017, 130 x 195 cm, acrylic on canvas

 

 

KOSMOS 10 (Sällan dyker detta upp som förväntas ske för länge sedan) 2017, 110 x 100 cm, acrylic on canvas