Från det illustrerade / From the illustrated
1986

 

 

Källan, 1986, 230 x 110 cm, oil and varnish on canvas

 

Djupet, 1986 230 x 110 cm, oil and varnish on canvas