3 domstolar och en atrofisk rosenkrans / 3 courts and an artophic rosary
1991

 

 

Atrofisk Rosenkrans (3), 1991, 170 x 210 cm, acrylic and oil on canvas

 

Atrofisk Rosenkrans (2), 1991, 125 x 110 cm, acrylic and oil on canvas

 

Domstol II, 1991, 47 x 71 cm, acrylic and oil on canvas