Den Store Mosaik

Den Store Mosaik, Bibliotek og kulturhus Mosaiken i Kjellerup, Denmark
2006-07 

DenStoreMosaik02

Den Store Mosaik, 2006-07

DenStoreMosaik06

Den Store Mosaik; Nation Flag 2006-07

DenStoreMosaik10

Den Store Mosaik; Nation Flag, 2006-07

DenStoreMosaik13

Den Store Mosaik; Mosaik Globus 2006-07

DenStoreMosaik17

Den Store Mosaik; Neon Urban, Mosaik Globus 2006-07

DenStoreMosaik16

Den Store Mosaik; Mosaik Globus, 2006-07

DenStoreMosaik21

Den Store Mosaik; Neon Urban, 2006-07

DenStoreMosaik26

Den Store Mosaik; Urskov Fragment, Neon Urban, 2006-07